V souvislosti s literaturou 20. století je třeba hned v úvodu si uvědomit několik základních skutečností, bez nichž by chápání literárního artefaktu bylo izolované a mnohdy i zavádějící. Moderní písemnictví se stalo velice citlivým seizmografem nově nastupujícího století, které nejvýstižněji pojmenoval Vladislav Vančura názvem svého románu Konec starých časů. Zdánlivě nevinný titul v sobě skrývá tolik trpkých a hořkých pravd, jež otřásly sebevědomím a jistotami člověka počátku 20. století.

  • moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20. století
  • existencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, postmodernismus atd.
  • významní představitelé světového dramatu 20. století, mnoho ukázek s doprovodným komentářem
  • slovník výslovnosti cizích jmen, přehled laureátů Nobelovy ceny za literaturu
Objednat