Středoškolská skripta – Vladimír Prokop

To nejlepší, co dnešní doba v humanitních oborech nabízí.

„Kdo chce porozumět dnešku, najde mnohé odpovědi v literárních dílech minulosti“
Vladimír Prokop
„Každá kniha má svého čtenáře, mnohdy ho ale nikdy nenajde“
Vladimír Prokop
„Studenti milují autory, kteří odešli z tohoto světa mladí. Nikoliv kvůli genialitě díla, ale z praktických důvodů“
Vladimír Prokop
„Ty nejlepší knihy nenabízejí odpovědi, ale kladou otázky“
Vladimír Prokop

Katalog skript

Středoškolská skripta autora Vladimíra Prokopa začala vznikat postupně od roku 1989, kdy bylo třeba co nejpružněji nahradit zpolitizované učebnice humanitních oborů. Jako první byly napsány Kapitoly z dějin výtvarného umění, jež reagovaly na absenci jakéhokoliv studijního materiálu pro výuku výtvarné výchovy na gymnáziích. Poté následovaly další tituly, jež se věnovaly dějinám literatury od starověku až téměř do konce 20. století, a tato řada byla ucelena skripty Teorie literatury. Celý cyklus tak tvoří vynikající a koncepčně jednolitý studijní konvolut, který je již celou řadu let využíván na mnoha středních školách po celé České republice.

Text je doprovázen mnoha zajímavostmi a je graficky strukturovaný – je tak deklarováno, co je pro studenta zásadní a co pouze okrajovou informací. Přednost skript tedy spočívá také v mnohdy opomíjené didaktické rovině.

O autorovi

Mgr. Vladimír Prokop

PROKOP Vladimír – středoškolský učitel a autor odborných publikací. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni, aprobaci český jazyk, výtvarná výchova a dějiny umění (1979–1984). Od roku 1990 učí na Gymnáziu v Sokolově. Prokop se zabývá především tvorbou českých ilustrátorů dobrodružné literatury a dlouhodobě zpracovává dílo malíře pravěkých rekonstrukcí a ilustrátora Zdeňka Buriana. Je autorem několika jeho monografií, například Zdeněk Burian a paleontologie (1990) nebo Ilustrátor Zdeněk Burian (1995), a textů do katalogů (Praha 1995, 2005, 2008, Kutná Hora 1998).

Roku 2005 byl kurátorem Burianovy reprezentativní výstavy v Jízdárně Pražského hradu (jedna z nejúspěšnějších uměleckých výstav v historii České republiky). V souvislosti s výstavou byla vydána reprezentativní monografie Zdeněk Burian (2005). Prokop je rovněž spolutvůrcem trvalé expozice Burianova díla v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, pro niž zpracoval obrazový průvodce Pravěk očima Zdeňka Buriana (2001). Dalším významným ilustrátorům jsou věnovány monografie Gustav Krum (2009) a monografie Jaromír Vraštil (2012).

Je rovněž autorem uzavřeného cyklu šesti titulů středoškolských skript z oblasti humanitních oborů. Paralelně k těmto aktivitám se věnuje systematickému studiu regionálních památek a uměleckým osobnostem – napsal Biografický lexikon sokolovského regionu (2009, spolu s L. Smolou), který obsahuje na 400 hesel převážně uměleckých osobností Sokolovska od středověku do současné doby. Sudetoněmeckému malíři a sochaři je věnována monografie Franz Gruss, opomenutý umělec Kraslicka (2011). Roku 2014 byla vydána reprezentativní dvousvazková obrazová encyklopedie uměleckých památek sokolovského regionu pod názvem Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945 (spolu s L. Smolou), jež má téměř 900 stran a obsahuje přes 4 580 obrazových příloh.

Ceník

Ceník skript platný od 1.8.2018 (včetně DPH)

Počet kusů Cena za kus Počet kusů Cena za kus
1 až 9 tato množství objednejte prosím u knihkupců 100 až 199 68,- Kč
10 až 49 72,- Kč 200 až 299 64,- Kč
50 až 99 70,- Kč 300 a více 62,- Kč

Poštovné a balné (včetně DPH)

1 balík ( max. 50 skript )  : platba předem 145,- Kč   , dobírka 200,- Kč

Objednat skripta

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

Čítanka k Dějinám Literatury od starověku do počátku 19. století

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století

Přehled české literatury 20. století

Čítanka k Přehledu české literatury 20. století

Přehled světové literatury 20. století

Čítanka k Přehledu světové literatury 20.století

Teorie literatury aneb Několik praktických slovníčků literárních pojmů

Kapitoly z dějin výtvarného umění

Zde vyplňte fakturační a kontaktní údaje

Vaše jméno / název firmy *

Váš email *

Telefon *

Adresa *

Poznámka

Počet kusů menší než 10 objednávejte prosím u knihkupců.