Vážení profesoři středních škol, milí studenti,
pokud Vám následující skripta alespoň trochu ve škole pomohou, je vše v nejlepším pořádku. Avšak místo tradičního úvodu bych Vás tentokrát rád upozornil na jednu důležitou skutečnost. Výuka literatury nesmí v nejmenším připomínat četbu telefonního seznamu, stejně tak je třeba při studiu pečlivě zvažovat, co je nutné si pamatovat do budoucnosti a co slouží jen ke zpestření látky. Proto se touto cestou přimlouvám – ze skript, ve kterých je skutečně velké množství informací a zajímavostí, vybírejte jen to nejnutnější. I mne dodnes obcházejí mrákoty, když si vzpomenu, co vše jsem se musel na gymnáziu učit například o národním obrození. Věřím, že má přímluva bude alespoň chvílemi brána v potaz a že nenastanou chvíle, aby tato skripta byla proklínáni i se mnou … autor

  • časově nenáročné texty
  • obsahy všech uvedených prozaických děl
  • nespočet úkolů a námětů k diskusi
Objednat