Vážené středoškolské profesorky, vážení profesoři, milí studenti,

tato skripta nejsou v žádném případě literárně historickým absolutnem o českém písemnictví 20.století. Stejně tak se nemíní ( a navíc ani nechtějí ) stát konkurenčním textem různých stručných přehledů, jež téměř telegrafickou cestou rekapitulují strohé kontextové údaje o autorech a jejich dílech. Následující stránky mají své prakořeny v poctivých přípravách obyčejného gymnaziálního učitele, pro něhož je česká literatura malým královstvím, v němž lze neustále odhalovat nová a mnohdy překvapivá tajemství. Nejedná se o vztah falešného vlasteneckého patriotismu, nýbrž o celkem logickou vazbu učitele češtiny k českým knihám.

  • přehled všech výrazných tendencí v české literatuře 20. století
  • podrobnější medailony všech velkých osobností české literatury (autoři nejsou násilně „kouskováni“ dle politických údobí)
  • u důležitých literárních děl stručné obsahy a interpretace
  • přehled filmových adaptací většiny literárních děl, politické souvislosti, mnohé zajímavosti
  • text je graficky přehledně členěn, nejedná se o pouhý „telefonní“ seznam
Objednat