Vážení studenti,

dostává se Vám do rukou stručný přehled dějin výtvarného umění, jehož hlavním předsevzetím je podat ucelený pohled na výtvarné umění od těch nejstarších dob až po současnost. V žádném případě si tato skripta nečiní nárok na vyčerpávající sondu – výběr, způsob a obsáhlost zpracování byly podřízeny středoškolským potřebám.

Když byla v roce 1990 napsána vůbec první varianta skript, která nahrazovala trvalou absenci tohoto druhu textu na středních školách, nikdo nemohl tušit, že za 10 let nebude situace o mnoho lepší. Bylo proto rozhodnuto, že se vypracuje novější varianta, která odstraní některé „dětské“ chyby a rozšíří text v místech, kde je zapotřebí. Celková koncepce však zůstává zachována. Ještě jednou je však připomínáno, že tato skripta jsou dílem kompilačním, jež  má zpřístupnit mnohatisíciletý vývoj umění pokud možno všem zájemcům.

Vladimír Prokop

  • přehled dějin výtvarného umění od pravěku až po moderní tendence 20. století
  • slovník námětů, symbolů a atributů ve výtvarném umění, slovník výslovnosti cizích jmen
  • graficky přehledné, důležité skutečnosti zvýrazněny
Objednat